GENEL BİLGİLER

ZİHNİLATİF Türk Devletleri Piyano Yarışması, ZİHNİLATİF Derneği himayesinde T.C. Kültür Bakanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile 11 – 14 Aralık 2023  tarihleri arasında Balıkesir, Türkiye’de yapılacaktır.

  • Yarışmaya bütün Türk Devletlerinden ve Macaristan’dan adaylar başvurabileceklerdir.
  • Yarışmaya katılan adayların konaklama masrafları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Seyahat ve yemek masrafları kendilerine aittir. 
  • Bu belgede yer alan tüm bilgiler yayınlandığı tarihte doğrudur. Ancak yarışma komitesi, koşullar gerektirdiği takdirde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BAŞVURU KURAL VE PROSEDÜRLERİ

Yarışma iki farklı yaş kategorisinde yapılacaktır.

A kategorisi 14 – 17 yaş,

B kategorisi 18 – 27 yaş aralığını kapsamaktadır.

A kategorisine başvuracak adaylar,  14 Aralık 2005 ile 11 Aralık 2009 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır.

B kategorisine başvuracak adaylar, 15 Aralık 2005 ile 11 Aralık 1996 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır.

Tüm başvurular online sistem üzerinden doldurulmalı ve gönderilmelidir.

Online başvuru adresi: www.zihnilatifpiyanoyarismasi.com

Tüm başvurular saat 23:59’a kadar yapılmalıdır. (1 Kasım Çarşamba UTC/GMT +3.) Geç veya kısmi başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru sahiplerinin yarışma katılım ücreti olan 1000₺’yi, açıklama kısmında ad-soyad belirterek aşağıdaki IBAN numarasına “BAĞIŞ” notuyla yatırmaları gerekmektedir.

 VAKIFBANK

ÜNVAN : ZİHNİLATİF LÜTUFLU ZEKALAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

IBAN :TR79 0001 5001 5800 7315 2800 01

Başvurular şu yüklemeleri içerecektir: (Her iki kategori için geçerlidir)

– Serbest  programdan oluşan ve 10 dakikayı geçmeyen bir video kaydı, jürinin değerlendirmesi için herhangi bir YouTube kanalında “özel/private” olarak yüklenecektir. Videonun linki kayıt sırasında başvuruda kullanılacaktır.

– Kimlik Belgesi veya Pasaport

– Tanıtım amaçlı, bir renkli vesikalık ve bir (yatay görüntü dahil olmak üzere) yüksek çözünürlüklü renkli fotoğraf (300 dpi veya daha yüksek).

Doldurulmuş Başvuru Formu ve eklerinin alınmasından sonra her başvuru sahibine bir onay gönderilecektir. Tüm bilgiler eksiksiz olmadıkça başvuru sahiplerinin başvuru yapmasına izin verilmeyecektir.

Başvuru sahipleri, başvurularıyla birlikte gönderilen tüm materyallerin kopyalarını saklamalıdır. ZİHNİLATİF Derneği, alınmayan başvurular için hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

Tüm başvurular seçim komitesi tarafından incelenecek ve gizli tutulacaktır. ZİHNİLATİF Derneği, başvuru sahibinden veya başvuru sahibi hakkında ek bilgi talep etme hakkını saklı tutar. Ön eleme sonuçları tüm başvuru sahiplerine 1 Kasım 2023 tarihine kadar bildirilecektir.

BAŞVURU VİDEO GÖNDERİMİ İÇİN KURAL VE PROSEDÜRLER

Tüm videolar çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Videoların uzunluğu en fazla 10 dakika olmalıdır.

Repertuvar, yarışmacı tarafından seçilen eserlerden oluşacaktır ve yarışmanın diğer turları için sunulan eserler arasında bulunmamalıdır.

Adaylar, birden fazla eseri içeren bir video veya her eser için ayrı video gönderebilirler.

Tüm videolar her zaman hem piyanistin yüzü hem de elleri çerçevede olacak şekilde çekilmelidir. Videodaki eserler, baştan sona tek seferde seslendirilmiş olmalı ve videoya hiçbir şekilde müdahale edilmemiş olmalıdır.

YARIŞMA İÇİN KURAL VE PROSEDÜRLER

Yarışma bir ön eleme ve iki ayrı turdan oluşacaktır: 1. Tur ve Final.

Ön Eleme için online başvuru sırasında sisteme yüklenecek olan videoların jüri tarafından değerlendirilmesinin ardından başarılı olan adaylar, yarışmaya kabul edileceklerdir. 1. Tur ve Final Turu  Balıkesir Avlu Kültür ve Kongre Merkezindeki Fatih Salonunda gerçekleştirilecektir.

1.Tur ve Final Turlarında yer alma sırası, prova programına, program içeriğine ve idari gerekliliklere bağlı olacaktır. Yarışmanın tüm aşamaları halka açık olacaktır.

Etkinlik boyunca yarışmacıların çalışmaları için bir piyano sağlanacaktır.

Yarışmanın tüm turları canlı ya da banttan gerçekleşecek yayınlarda video veya ses kaydı kullanımı için kaydedilecektir. Seçilen Yarışma performansları CD ve/veya dijital albüm olarak yayınlanabilir, yarışmanın, seçilen performansları içeren bir belgeseli, televizyon, DVD/Blu-ray, çevrimiçi akış ve/veya bilinen ya da bundan sonra icat edilen diğer platformlar için kullanılabilir. Kamera ekipleri tüm yarışma etkinliklerini kaydedebilir ve/veya fotoğraflayabilir. Yarışmacıların, yarışma performanslarından elde edilen materyaller üzerindeki tüm hakları ZİHNİLATİF Derneğine, onun vekillerine veya lisans sahiplerine veren bir izin formunu imzalamaları gerekmektedir.

Piyanistler, yarışmada aktif oldukları süre boyunca hiçbir jüri üyesi ile iletişime geçemez ve konuşamaz. Bu kuralın herhangi bir ihlali piyanisti diskalifiye edebilir.

REPERTUVAR GEREKLİLİKLERİ

Yarışma Programı

A Kategorisi (14-17 Yaş)

Ön Eleme:
Serbest bir programdan oluşan en fazla 10 dakikalık video kaydı

1. Tur (10-15 dakika arası)

Bir polifonik eser
Bir virtüöz etüt
Bir serbest eser

Final (20-25 dakika arası)

Klasik Dönem’den bir sonat (istenilen zamana sığmayacağı takdirde eserin hızlı bir bölümü de çalınabilir)

Romantik Dönem’den bir eser
Bir serbest eser

B Kategorisi (18-27 Yaş)

Ön Eleme :
Serbest bir programdan oluşan en fazla 10 dakikalık video kaydı

1. Tur (15-20 dakika arası)

Bir polifonik eser
Bir virtüöz etüt
Klasik Dönem’den bir eser (istenilen zamana sığmayacağı takdirde eserin hızlı bir bölümü de çalınabilir)

Final (30-40 dakika arası)

Yarışmacının seçeceği serbest bir program (program, ön eleme dahil daha önceki turlarda çalınmamış eserlerden oluşmalı)

REPERTUVAR İLE İLGİLİ KURAL VE USULLER

Toplam performans süreleri, alkışları ve duraklamaları da içerir.

Piyanistin verilen süreyi aşması halinde jüri performansı durdurma hakkını saklı tutar.

Eserlerdeki tekrarlar yapılmayacaktır.

Bütün eserler ezber olarak çalınacaktır.

ÖDÜLLER İLE İLGİLİ KURALLAR

Birinci ZİHNİLATİF Türk Devletleri Piyano Yarışması’nın ödülleri www.zihnilatifpiyanoyarismasi.com web sitesinde belirtilen ödüllerden oluşmaktadır. ZİHNİLATİF Derneğinin açık kararı olmadıkça başka hiçbir ödüle veya ödemeye izin verilmeyecektir. A Kategorisi için ödüller, 1.’lik 20000 TL, 2.’lik 10000 TL ve 3.’lük 5000 TL’dir. B Kategorisi için 1.’lik 30000 TL, 2.’lik 20000 TL, 3.’lük 10000 TL’dir. Ödüller aynı zamanda ZİHNİLATİF web sitesinde listelenecek ve ZİHNİLATİF’in takdirine bağlı olarak değiştirilebilecektir.

Jüri tarafından gerekli görüldüğü taktirde ödüller birden çok kişiye paylaştırılabilir.

İki kategorinin birincilerine, ZİHNİLATİF Derneği tarafından düzenlenecek olan resital ve orkestralı konser etkinliklerinde yer verilecektir.

@2023 Zihnilatif Derneği